Muutokset ajon dokumentoinnissa 2017

Ajon aloituksen ja lopetuksen todistus on mahdollista ilman todistajia valokuvan avulla, todistajalomake tarvitaan kuitenkin muilta osin täytettynä.

 

22.4.2017 alkaen ajodokumentoinnissa on tapahtunut seuraavat ajajan kannalta merkitykselliset muutokset:

1. ajon aloitus ja lopetus voidaan dokumentoida kuten tähänkin saakka. Eli ajontodistamislomake täytetään ja siihen otetaan     ennen ajoa sekä välittömästi ajon jälkeen kaksi todistajaa ja toimitaan muutoinkin kuten vuodesta 2000 saakka on toimittu ajon dokumentoinnin ja lomakkeiden käytön osalta. 

2. vaihtoehto 2 eli uusi tapa dokumentoida ajo. Otetaan aloitustankkauksessa kuva, jossa on näkyvissä moottoripyörän matkamittarin lukema sekä polttoainekuitti, jossa pitää samassa kuvassa näkyä kuitin osoite, päivämäärä ja kellonaika sekä polttoaineen määrä. Muuten kuitit otetaan kuten tähänkin saakka. Seuraava poikkeama on lopetuskuitti, josta otetaan taas vastaavanlainen kuitti kuin aloituksessakin. Todistajia ei tässä käytännössä enää tarvita aloituksessa eikä lopetuksessa. Muutoin ajon Todistamislomake täytetään ja aloitus-ja lopetusvalokuvat tulostetaan niin hyvälaatuisena, että tarvittavat em. tiedot näkyvät kuvassa ja liitetään ajotarkastukseen lähetettäviin asiakirjoihin tulosteena. Muutoin välikuittien kanssa siis toimitaan kuten tähänkin saakka, vain aloitus-ja lopetus poikkeavat ja ajon dokumentointi tehdään lomakkeiden osalta kuten tähänkin saakka. Valokuva halutunlaisesta kuvasta löytyy täältä sekä yläpuolella olevasta kuvasta. Näiden kahden valokuvan laatuun on ajajan erityisesti kiinnitettävä huomiota, että tarvittavat asiat selviävät kuvasta, joten kuvia kannattaa ottaa useampi.

Muutokset koskevat kaikkia ajoja.

Kevään 2017 kuluessa tulee vielä lisäksi täysin kuvaukseen perustuva mahdollisuus, kunhan saamme tietojärjestelmän tukemaan asiaa. Tästä tiedotetaan ja opastetaan käyttöön, kunhan se on mahdollista. 

Lataa tiedostona Sääntömuutos ajondokumentointiin