Erityisohje: BB3000 Gold

Näiden erityisohjeiden lisäksi on noudatettava Iron Butt Associationin Finland ajojen sääntöjä.

Huomaa, että tämän ajon saa suorittaa vasta sen jälkeen, kun on hyväksytysti suorittanut Bun Burner 1500 Gold- tai Bun Burner 2500 K Gold-ajon.

Tavoite

Ajetaan Iron Butt Associationin Bun Burner 3000 Gold-ajo eli vähintään 3000 mailia (4827 km) kahdessa vuorokaudessa (48 h). Katso ajosäännöstä kohta 8 Useamman vuorokauden ajojen erityissäännöt. Toista 1500 mailin vuorokautta ei saa aloittaa ennen kuin 24 h on kulunut ensimmäisen vuorokauden aloittamisesta.

Reitti

Gold ajon reitti on valittava siten että on mahdollista saavuttaa riittävä keskinopeus (BB3000Gold noin 101 km/h). Käytännössä tämä tarkoittaa ajon suorittamista moottoriteitä pitkin. Tätä ajoa ei voi toistaiseksi suorittaa Suomessa. BB3000Gold on mahdollisia suorittaa Keski- ja Etelä-Euroopan moottoriteitä hyväksikäyttäen sekä erityisesti ajoon hyväksytyillä reiteillä Ruotsissa ja Tanskassa. Ruotsissa on käytettävä moottoriteitä E4 ja E6. Tanskassa on käytettävä moottoriteitä E20 ja E45.Hyväksi havaittu reitti lähtee Tukholmasta ja E4 tietä kohti Tanskaa, edelleen Juutinrauman sillan, Iso-Beltin sillan kautta Jyllantiin sekä edelleen Saksaan missä lepotauko jonka jälkeen paluu takaisin Tukholmaan. Ajo voidaan suorittaa suorana reittinä kohti Etelä-Eurooppaa tai myös Etelä- tai Keski-Euroopasta Tukholman suuntaan. BB3000Gold suoritus on yhdistettävissä esimerkiksi Eurooppaan suuntautuvaan lomareissuun. BB3000 Gold on erittäin vaativa, mutta mahdollinen ajosuoritus.Gold ajoa ei voida suorittaa edes osittain Baltiassa.  Muista ennen tämän suorituksen aloittamista ottaa yhteys ajokoordinaattoriin.