Erityisohje: SS3000 Baltic

Näiden erityisohjeiden lisäksi on noudatettava Iron Butt Associationin ajojen sääntöjä.

Huomaa, että tämän ajon saa suorittaa vasta sen jälkeen, kun on hyväksytysti suorittanut ainakin Saddle Sore 2000- , SS2000Finland - tai Bun Burner 3000 Gold-ajon.

Tavoite

Ajetaan Itämeren ympäri siten, että ajo koostuu kolmesta perättäisestä Saddle Sore 1000 -ajosta eli kolmen perättäisen 24 tunnin jakson aikana ajetaan vähintään 1000 mailia (1609 km).

Reitti

Itämeren voi kiertää kumpaankin suuntaan Suomen, Ruotsin, Tanskan, Saksan, Puolan, Liettuan, Latvian ja Viron kautta. Tanskassa on käytettävä Juutinrauman ja Ison Beltin siltoja. Ainoa pakollinen lauttamatka on välillä Helsinki-Tallinna. Suomenlahtea ei saa kiertää Venäjän kautta, sillä maan rajamuodollisuuksien arvaamaton kesto viisumikäytäntöineen on kohtuuttoman sattumanvarainen epävarmuustekijä. Lauttamatkaa odotusaikoineen (= Helsingin tankkauskuitin ja Tallinnan tankkauskuitin välinen aika) ei lasketa suoritusaikaan ,max vähennys kokonaisajasta kuitenkin enintään 5h. Lyhin mahdollinen ajoreitti ei aivan riitä Saddle Sore 3000:n suorittamiseen, joten reitin suunnittelussa on otettava huomioon riittävän ajomatkan (3 x 1609 km) täyttyminen. Ajon voi aloittaa miltä Itämeren ympärillä sijaitsevalta paikkakunnalta tahansa ja se täytyy myös lopettaa samalle paikkakunnalle.

Huomattavaa ajon dokumentoinnista

Saddle Sore 3000 Baltic dokumentoidaan muiden useampiajovuorokautisten Iron Butt -ajojen tavoin. Koko ajon aloituksesta ja lopetuksesta on oltava kahden todistajan vahvistama aloitus- ja lopetuslomake sekä normaalit polttoainekuitit. Jokaisen kolmen 'Saddle Sore 1000-osuuden' aloituksesta ja lopettamisesta on oltava päivämäärällä ja kellonajalla varustettu polttoainekuitti. Edellisen päivän lopetustankkaus ja seuraavan päivän aloitustankkaus on tehtävä samalla huoltoasemalla. Kaikista ajon tankkauksista on oltava samoin polttoainekuitit. Juutinrauman ja Ison Beltin siltojen ylityksestä on oltava kuitti, samoin laivalippu Suomenlahden ylityksestä. Kuitit ja liput liitetään ajon aikana pidettävään ajopäiväkirjaan (oma ajopäiväkirja joka 'Saddle Sore 1000-osuudelle'), johon kirjataan kaikki tankkaukset ja yli 20 minuuttia kestävät pysähdykset.

Huomautuksia

Toisen 1000 mailin etapin saa aloittaa vasta, kun ensimmäisen etapin aloituksesta on kulunut vähintään 24 tuntia. Vastaavasti kolmannen 1000 mailin etapin saa aloittaa vasta kun ensimmäisen aloituksesta on kulunut vähintään 48 tuntia. Koko ajoon saa siten käyttää korkeintaan 72 tuntia. Suomenlahden ylittävään laivamatkaan kulunutta aikaa ei lasketa siihen 1000 mailin etapin 24 tunnin aikaan, johon laivamatka kuuluu eikä ajon 72 tunnin kokonaisaikaan. Ajan vähentämistä varten on oltava polttoainekuitti sekä Tallinnasta että Helsingistä sataman välittömästä läheisyydestä.

Esimerkki: Jos olet lähtenyt Helsingistä ja saavut Tallinnaan (kiertäessäsi reitin vastapäivään), tankkaa Tallinnassa, jolloin kello pysähtyy. Helsingissä lopputankkaus ja todistajalausunnot suoritetaan samalla huoltoasemalla, jossa aloitustankkauskin on suoritettu ja ajon lopetusaika on ko. kuitissa oleva kellonaika. Ajoajaksi tulee aloitus-ja lopetustankkauksen välinen aika vähennettynä lauttamatkan ajalla (eli Tallinnan tankkauksen ja Helsingin tankkauksen välisellä ajalla). Tankkaus sekä Tallinnassa että Helsingissä tulee suorittaa sataman välittömässä läheisyydessä olevilla asemilla.

Opi toisten kokemuksista

Ajoa suunnitellessa kannattaa tutustua aiempien suorittajien ajokertomuksiin, joista tässä muutamia:


Mikko Sanin SS3000B, 2002
Torsti Salosen SS3000B, 2002
SS3000 Baltic - team Loimaa kierroksella, 2007

Pekka Aution SS3000B, 2012

 

Ajosääntö päivitetty 5.2.2015