Erityisohje: SS2000 Finland

Näiden erityisohjeiden lisäksi on noudatettava Iron Butt Associationin ajojen sääntöjä.

Huomaa, että tämän ajon saa suorittaa vasta sen jälkeen, kun on hyväksytysti suorittanut ainakin Saddle Sore 1000-/1600K- tai Bun Burner 1500-ajon.

Tavoite

Ajetaan Iron Butt Associationin normaali Saddle Sore 2000 -ajo eli kaksi perättäistä 24 tunnissa suoritettavaa vähintään 1000 mailin pituista ajoa, yhteensä vähintään 2000 mailia (3218 km) 48 tunnissa. Ajoreittiin tulee sisältyä käynti Suomen kiinteiden yleisten tieyhteyksien päässä olevalla eteläisimmällä (Hanko), pohjoisimmalla (Nuorgam), läntisenä (Raippaluodon Söderudden, Klobbskatin kalasatama) ja itäisimmällä (Ilomantsin Möhkö) paikkakunnalla.

Reitti

Ajoreitti ja siihen sisältyvien ääripaikkakuntien järjestys on vapaa eli ajaja voi suunnitella sen haluamallaan tavalla ja ajon voi sekä aloittaa että lopettaa millä paikkakunnalla tahansa, mutta aloitus- ja lopetushuoltoaseman on oltava sama.. Lyhin mahdollinen ajoreitti on esitetty oheisella kartalla. Sen mukaiset ääripaikkakuntien välimatkat ovat: Hanko-Möhkö 629 km, Möhkö-Nuorgam 1082 km, Nuorgam-Klobbskat 1050 km, Klobbskat-Hanko 481 km eli yhteensä 3242 km (2015 mailia). Ajon voi suorittaa mitä muuta reittiä tahansa, mutta kaikissa tapauksissa reitin on täytettävä Saddle Sore 2000 -ajon suoritusehto eli se on ajettava kahtena vähintään 1000 mailin (1609 km) pituisena ajona, joista kumpikin suoritetaan oman 24 tunnin ajanjaksonsa sisällä. Suoritus on siten järkevää suunnitella siten, että ensimmäisen noin 18-20 tuntia kestävän 1000 mailin ajon jälkeen pidetään 8-10 tunnin lepotauko ja toinen 1000 mailin ajo suoritetaan sen jälkeen. Toisen ajon saa aloittaa aikaisintaan, kun 24 tuntia on kulunut ensimmäisen ajon aloittamisesta ja toinen ajo on lopetettava viimeistään, kun 48 tuntia on kulunut ensimmäisen ajon aloittamisesta. Lepotauon voi pitää missä ajoreitin kohdassa tahansa, mutta reitin ja sen aikatalun suunnittelussa on otettava huomioon se, että ennen ja jälkeen tauon on ajettava vähintään 1000 mailin pituinen reitin osuus.

Huomattavaa ajon dokumentoinnista

Ajoreitti dokumentoidaan samalla tavalla kuin Iron Butt -ajot yleensä eli ensisijaisesti polttoainekuittien avulla. Molemmista ajovuorokausista on pidettävä erillistä ajopäiväkirjaa.

HUOM! tarkasta vierailukohteiden aukioloajat aina ennen ajosuoritukseen lähtöä.

Kohdepaikkakunnilla käynnit dokumentoidaan seuraavasti:

Hanko
Normaali tankkauskuitti joltakin kaupungin huoltoasemalta. Hangossa on käytävä Hankoniemellä asti (Hangon keskustaajaman alueella), Lappohjan kylästä otettu kuitti (18 km ennen Hangon keskustaa) ei riitä käynnin todentamiseksi.

Raippaluodon Söderudden, Klobbskatin kalasatama
Ei tankkausmahdollisuutta, vaan todistus käynnistä saadaan sataman lähellä sijaitsevasta Cafe & Restaurant Compassista. Todistuslomakkeen saa alinna olevasta linkistä. Yrityksen kanssa on sovittu todistamisesta. Aukioloajat kannattaa varmistaa puhelimitse (06) 352 6395 tai sähköpostitse osoitteesta cafe.compass(at)replot.com.

Ajajan tulee ajoa edeltävänä päivän olla yhteydessä Cafe Compassiin ja Möhköön ja varmistaa, että kohteesta löytyy todistajat käyntikohdetodistukseen tai on mahdollista saada kuitti.

Ilomantsin Möhkö
Ei tankkausmahdollisuutta, vaan kulmapistetodistuksen käynnistä saa Savottakahvila Möhkön Mantasta aukioloaikoina. Tarkista aukiolo puhelimitse numerosta 040-861 6373. Todistuslomakkeen saa alinna olevasta linkistä. Yritysten kanssa on sovittu todistamisesta. Lisätietoja ja Möhkön palveluiden yhteystiedot saa myös osoitteesta: www.mohko.net.

Nuorgam
Tankkausmahdollisuus kahdessa pisteessä kauppojen aukioloaikoina, ei automaattia. Muulloin todistuksen saa esimerkiksi Nuorgamin lomakeskuksesta sen aukioloaikoina, jotka selviävät osoitteesta: www.nuorgaminlomakeskus.fi/ Lisätietoja Nuorgamin palveluista saa myös osoitteesta: www.utsjoki.fi klikkaamalla kohtaa yritykset. Todistuslomakkeen saa alinna olevasta linkistä.

Nuorgamissa käytäessä on hyvä ottaa huomioon, että lähimmät kortilla toimivat bensiiniautomaatit sijaitsevat Utsjoen keskustassa 40 km:n päässä, eikä niistä aina välttämättä saa kuittia tankkauksesta.

Klobbskatia, Möhköä ja Nuorgamia koskeva huomautus
Mikäli käyntitodistuksen saaminen ei muuten esimerkiksi aikataulusyistä ole mahdollista, voidaan harkinnan mukaan hyväksyä myös kahden henkilön antama todistus paikkakunnalla käynnistä. Tätä varten käytetään samaa lomaketta kuin edellä mainituissa yritysten antamissa todistuksissa, joita on kuitenkin ehdottomasti käytettävä yritysten aukioloaikoina, Raippaluodon Söderuddenin kalasatamassa sekä Ilomantsin Möhkön kylässä. Nuorgamissa riittää sääntöjen mukainen kuitti mikäli se on saatavissa (kauppojen aukioloajat). Muutoin on käytettävä kohdekäyntilomaketta myös Nuorgamissa. Huom Mikäli jompi kumpi suorituksen ajovuorokausista päättyy Nuorgamiin tai alkaa Nuorgamista, on ajovuorokauden lopettamisesta ja aloittamisesta ehdottomasti oltava omat polttoainekuitit, kuten muissakin useamman vuorokauden ajosuorituksissa. Ajovuorokautta ei siis voi lopettaa eikä aloittaa kohdekäyntilomakkeella, ainoastaan polttoainekuiteilla. Todistuslomakkeen saa tulostettavaksi alinna olevasta linkistä.

Kohdekäyntitodistuksen lomake (PDF)

Viimeisin lomakepäivitys tehty 04 2017, älä käytä tätä vanhempaa lomaketta!

Ohjeiden päivitys tehty 23.4.2015