Erityisohje: Gibraltar - Nordkapp 72


Näiden erityisohjeiden lisäksi on noudatettava Iron Butt Associationin ajojen sääntöjä.

Huomaa, että tämän ajon saa suorittaa vasta sen jälkeen, kun on hyväksytysti suorittanut ainakin Saddle Sore 2000-, SS2000 Finland tai Bun Burner 3000 Gold-ajon.

Tavoite

Ajon ideana on ajaa Gibraltarin ja Nordkappin (tai Nordkappin ja Gibraltarin) välinen matka kolmessa vuorokaudessa. Ajosuunnan ja reitin päätepisteiden välillä voi valita halunsa mukaan.

Lauttojen käyttö on sallittu väleillä Ruotsi - Tanska sekä Tanska - Saksa. Lautoilla kulunut aika lasketaan mukaan suoritusaikaan (toisin kuin SS3000 Balticissa lauttayhteys Helsinki - Tallinna).

Reitti

Ajosuunnan ja reitin päätepisteiden välillä voi valita halunsa mukaan.

Rytmitys

Ajon voi rytmittää halunsa mukaan. Ajosuorituksen jäätyä mahdollisesti syystä tai toisesta kesken tulee lopetuksen todistajien tiedot allekirjoituksineen ottaa välittömästi keskeytyksen jälkeen. Koska tässä ajosuorituksessa ei ole voimassa 24h sääntö, niin suorituksen mahdollisesti keskeytyessä voidaan maksimissaan (mikäli on toimittu keskeytykseen asti sääntöjen mukaisesti) hyväksyä seuraavat ajosuoritukset: BB1500, BB2500K, BB3000K tai SS5000K.

Dokumentointi

Ajon pohjoinen pää on Nordkappin niemi ja joko lähtö tai lopetus on todistettava kuitilla ja todistajalomakkeella.

Huomaathan että lähin huoltoasema (myös kortti/seteliautomaatti) sijaitsee Honningsvågin kylässä noin 31 km ennen Nordkapin niemeä. Mikäli aloituspisteesi on Nordkapp, voit myös tankata tankkisi täyteen lähtöä edeltävänä vuorokautena. Tämä tulee kyseeseen erityisesti silloin jos olet majoittunut lähemmäs lähtöpistettä esimerkiksi Skarsvågin tai Kamøyæren kylään. Mikäli olet majoittunut Honningsvågiin voit toki suorittaa lähtötankkauksen aloittaessasi siirtymistä lähtöpisteeseen Nordkapin niemelle. Kummassakin tapauksessa on tärkeää säilyttää tämä aloitustankkauskuitti. Luonnollisestikin virallinen ajomatka- ja aika lähtee liikkeelle Nordkapista saadun kuitin perusteella. Mikäli Nordkapp on ajosi lopetuspiste, suorita lopetustankkaus Honningsvågissa ja aja sen jälkeen Nordkapin niemeen jossa suoritus päättyy sieltä saatuun kuittiin. Huomioi Nordkapin niemen aukioloajat kuitin saamiseksi.

Ajon eteläinen pää on Gibraltar ja lähtö sieltä on todistettava todistajalomakkeella ja kuitilla. Jos Gibraltar on lopetuspiste ja saapuminen sinne tapahtuu ruuhkaiseen aikaan päivällä ja aika on kireällä voidaan lopetuspaikaksi hyväksyä La Linea. Kuitista on selkeästi näyttävä aika ja paikka. Todistajalomake on oltava normaalisti täytetty.

Opi toisten kokemuksista

Ajoa suunnitellessa kannattaa tutustua aiempien suorittajien ajokertomuksiin:

Mikko Sanin Nordkapp-Gibraltar 72, 2007
 

Janne Auteron Nordkapp-Gibraltar 72, 2009

Pekka Aution Gibraltar-Nordkapp 72, 2013