Kimppa-ajot

Kimppa-ajo ei ole erikseen palkittava ajo IBA Finlandin ajovalikoimassa eli varsinaisia sääntöjä sen ajamiseen ei ole. Dokumentoinnin kannalta ajo ei eroa yksin ajettavasta ajosta eli jokainen täyttää omat paperinsa ja ottaa omat kuittinsa. Kimpassa kuitenkin paljon ajetaan ja kun kimppa-ajo suoritetaan oikein, se helpottaa ajotarkastusta ja takaa että jokainen kimppaan osallistuja saa samanlaisen kunniakirjan. Kimppa-ajot voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: muutaman ajajan yhdessä suorittamat ajot ja todella ison ryhmän ajamat "ennätysajot".


1) Normaali kimppa-ajo
Jotta ajotarkastus oikeasti helpottuisi, seuraavien ehtojen olisi hyvä toteutua:
- kimppa aloittaa samasta paikasta ja lopettaa samaan paikkaan (lopetuspaikka saa tietysti olla eri kuin aloituspaikka)
- ajetaan samaa reittiä
- kaikilla on kuitit samoista paikoista (jos ei tarvitse tankata, ottaa vaikka suklaakuitin)
Näin menetellen reitti tarkistetaan vain kerran ja muilta kuljettajilta katsotaan että löytyy kuitit samoista paikoista. Kunniakirjaan tuleva matkan pituus on myös tällöin täysin sama kaikille kuljettajille.

2) Iso kimppa-ajo  (tunnetaan myös nimellä ennätys-ajo)
Tässä on kyse ajosta, jossa kymmeniä ajajia ajaa saman ajon yhtaikaa. Tällaiseen ajoon on käytännössä lisätty muutamia "lisäsääntöjä":
- kimppa aloittaa samasta paikasta ja lopettaa samaan paikkaan (lopetuspaikka saa tietysti olla eri kuin aloituspaikka)
* ajon aloitusaika on ensimmäisen tankkaajan aika
* ajon lopetusaika on viimeisen tankkaajan aika
- ajetaan samaa reittiä
- ajetaan todella kimpassa eli reittipisteillä ollaan samaan aikaan
- kaikilla on kuitit samoista paikoista (jos ei tarvitse tankata, ottaa vaikka suklaakuitin)

Haaste tällaisessa isossa kimpassa on juurikin tuo tankkaus, joka väkisin kestää kun pyöriä on useita kymmeniä. Kannattaa lukea tarinat toteutuneista IBA Finlandin "ennätysajoista":  2007, 2008 ja 2009