Ajosäännöt 2017

IBA FINLAND – AJOSÄÄNNÖT

Kohdat 1-7: ovat ajojen perussäännöt ja ne koskevat kaikkia ajoja.

Perusajosuoritukset: SS1000, SS1000Finland, SS1600K, SS1000 Vuosiajo, Ice Butt, Arctic Butt ja Polar Butt

Kohdat 8-10: Vaativien ja useamman vuorokauden sekä erikoisajojen säännöt

Sisällysluettelo:

1. Ennen ajoa

2. Aloitustankkaus

3. Tankkaus- ja muut kuitit ajon aikana

4. Lopetustankkaus

5. Ajon lopetuksen todistajat

6. Ajon jälkeen / Lomakkeet ja maksut

7. Ajotarkastus

8. Useamman vuorokauden ajosuoritusten erityissäännöt

9. IBAF-erikoisajojen erityissäännöt

10. Gold ja Extreme ajojen erityissäännöt

11. Ajosuoritusten vaativuustasot ja niiden pohjavaatimukset

 

 

1. Ennen ajoa

 • Täytä IBA-todistajalomake ja ota siihen lähdön todistajien (2kpl) nimet, yhteystiedot ja allekirjoitukset välittömästi ennen ajosuorituksen aloitustankkausta. Tai valokuva, jossa näkyy moottoripyörän mittarin kilometrilukema ja polttoainekuitti samassa kuvassa niin, että kuitin päivämäärä, kellonaika, tankkauspaikka ja polttoainemäärä erottuvat.
 • Todistajaksi ei kelpaa samaan ajoon osallistuva

2. Aloitustankkaus

 • Tankkaa tankki täyteen
 • Tankkauskuitin kellonaika on suorituksen virallinen aloitusaika.
 • Aloituskuitiksi ei kelpaa muu kuin tankkauskuitti.
 • Jos pvm tai kellonaika ei ole kuitissa oikein, korjaa virheellinen tieto ja pyydä mahdollisuuksien mukaan kuittiin henkilökunnan allekirjoitus tai yrityksen leima. Koskee kaikkia ajon kuitteja.

3. Tankkaus- ja muut kuitit ajon aikana

 • Ajotarkastuksessa reitin pituus lasketaan VAIN suorituksen aikana kerättyjen kuittien ja mahdollisten kohdetodistuslomakkeiden [koskee SS2000Finland ajoa] perusteella ja karttaohjelman ”lyhin reitti”-vaihtoehdolla.
 • Peräkkäisten tankkauskuittien välinen etäisyys saa olla enintään 300 mailia (483 km).
 • Kaikki tankkauskuitit tulee ottaa talteen ja liittää niiden kopiot tarkastukseen lähetettäviin dokumentteihin. Jokaisella kuljettajalla tulee olla ajamansa pyörän polttoainekuitit.
 • Muita ostokuitteja ja pankkiautomaatin saldotietokuitteja (saldon saa peittää) voi käyttää lisänä todistamaan ajoreittiä.
 • Kaikista kuiteista pitää ilmetä paikkakunta, päivämäärä ja kellonaika.
  HUOM: Muista tämä varsinkin ulkomailla, usein saat käteesi vain luottokortin kuitin, joka ei ole riittävä tähän tarkoitukseen => tarvitset varsinaisen kuitin !
 • Mikäli et saa automaatista tankattaessa kuittia, ota polttoainemittarista mahdollisuuksien mukaan valokuva (jossa näkyy litramäärä) ja pyydä kuitti myöhemmin postina/sähköpostina ko huoltoasemalta, koska ajotarkastus etenee vasta, kun kaikki tarvittavat dokumentit (erityisesti polttoainekuitit) ovat käytettävissä
 • Ajopäiväkirjaan tulee merkitä matkamittarin kilometrilukema kustakin kuittipisteestä ja merkintä kaikista yli 20 minuutin(pidemmistä) tauoista (ruokailu/lepo) sekä mahdollisesti poikkeavista tapahtumista ajon aikana.
 • Ajoreittiin saa kuulua sama tieosuus vain kahdesti (=edestakainen ajo).
 • Ajosuorituksen aikana voi käyttää lauttaa, kuitenkin on huomattava, että lauttamatkan aikana aika kuluu, mutta kilometrejä ajosuoritukseen ei kerry. Ajodokumenttien mukaan on liitettävä lauttalippu.

4. Lopetustankkaus

 • Ajosuorituksen päättyessä tankkaa tankki täyteen.
 • Kuitin kellonaika on suorituksen virallinen lopetusaika.
 • Lopetuskuitiksi ei kelpaa muu kuin tankkauskuitti.

5. Ajon lopetuksen todistajat

 • Pyydä ajon lopetuksen todistajien (2kpl) nimet, yhteystiedot ja allekirjoitukset IBA-todistajalomakkeeseen välittömästi ajon päättymisen jälkeen. Tai valokuva, jossa näkyy moottoripyörän mittarin kilometrilukema ja polttoainekuitti samassa kuvassa niin, että kuitin päivämäärä, kellonaika, tankkauspaikka ja polttoainemäärä erottuvat.
 • Todistajaksi ei kelpaa samaan ajoon osallistunut

6. Ajon jälkeen / Lomakkeet ja maksu

 • Täytä ajajan rekisteröintilomake
  HUOM: Jos sinulla oli matkustaja mukana, täytä matkustajan rekisteröintilomake myös
 • Maksa tarkastusmaksu tilille 400610-2116186 tai IBAN koodilla FI31 4006 1020 1161 86
 • Maksut 2017: Jäsenet 35€, ensimmäisen ajonsa suorittavat 45€, muut 65€. Lisäksi ulkomaan ajot ovat 10 € em. summia kalliimpia. Ajo on ulkomaanajo, jos yksikin kuittipiste on Suomen ulkopuolella. Kyytiläisen maksu on kuluvana vuonna aina 10 € alle kuljettajan maksun, pl. silloin kun kyseessä on matkustajan ensimmäinen ajosuoritus. Tällöin matkustajan maksu on 35 € kotimaan ajoissa ja 45 € ulkomaan ajoissa.  Samalla pankkisiirrolla voit maksaa kimpan muidenkin osallistujien maksut, kun muidenkin ajajien nimet on mainittu viestikentässä.
 • Numeroi ja kopioi kuitit aikajärjestyksessä A4:lle, niin monta kuin sivulle mahtuu, katso malli tästä (Huom! palautamme irtokuitit kopioitavaksi)
 • Täytä ajopäiväkirja (lokikirja) numeroiden tapahtumat kuittien mukaisesti, katso malli tästä
 • Pohjoismaiden ulkopuolella osittainkin ajetuissa ajoissa on mukaan liitettävä myös karttakopio, jolle on merkitty ajettu reitti sekä kuittipisteet.
 • jos olet ottanut aloitus-ja lopetustankkauksesta valokuvan, tulosta ne ne hyvälaatuisina niin, että pyörän mittarilukema ja kuitin päivämäärä, kellonaika ja litramäärä erottuvat paperitulosteessa ja laita ko paperitulosteet muiden asiakirjojen mukaan ajotarkastukseen.
 • Lähetä paperit postitse (huom! ei sähköpostilla),  (rekisteröintilomake, todistajalomake, ajopäiväkirja, maksukuitti ja kuittikopiot (sekä mahdollinen karttakopio ajoreitistä)) osoitteeseen:
 • IBA Finland ry,  PL73, 32201 LOIMAA 

7. Ajotarkastus

 • Tarkastuksessa lyhin kuittipisteiden välinen reitti määritellään sekä Suomessa että ulkomailla MapExplorer 15 ohjelmalla tai tarvittaessa ajoreitiltä saatavilla olevilla muilla kartoilla
 • Ajosuorituksessa ajettu matka hyväksytään kuuluvaksi vain yhteen ajosuoritukseen eikä ajettua matkaa voi käyttää osana toista ajosuoritusta.
 • Ajonopeuden määrittelyssä käytetään kuittien kellonaikatietoja ja karttaohjelman osoittamaa matkaa
 • Polttoaineen kulutus määritellään polttoainekuittien perusteella (Aloituksessa sekä lopetuksessa on tankattava täyteen ja kaikki tankkauskuitit on esitettävä)
 • Epäselvissä ja hylkäystapauksissa ajokoordinaattorin pyynnöstä kuljettaja on velvollinen antamaan lisäselvityksiä

 

Ajojen kuvaukset / mallisuoritukset

 • SS1000, Vähintään 1000 mailia (1609 km) vuorokaudessa (24 h) Mallisuoritus
 • SS1600K, Vähintään 1600 km vuorokaudessa (24 h)

 

Kohdat 8 - 10, Vaativimpien ja useamman vuorokauden sekä erikoisajojen säännöt

Sisältää lisäyksiä ja erityisvaatimuksia vaativiin ajoihin: SS2000K, SS2000SS2000 Finland, SS3000, SS3000 Baltic, BB1500 Finland, BB1500BB2500K, BB3000K, BB1500 Gold, BB2500K Gold, BB3000 Gold, GN-72, SS5000K, S5000, 10/10ths, 20/20ths

8. Useamman vuorokauden ajosuoritusten erityissäännöt

 • Yli 36h ajosuorituksissa (poikkeuksina GN72-ajo, SS5000K) kukin ajovuorokausi aloitetaan ja lopetetaan tankkauskuitilla, joka pitää olla samalta huoltoasemalta.
 • Kunkin ajovuorokauden aloitustankkaus täyteen asti
 • Kunkin ajovuorokauden lopetustankkaus jätetään vajaaksi (jotta seuraavan vuorokauden aloitustankkaus on mahdollista tehdä)
 • Seuraavan ajovuorokauden saa aloittaa (=aloitustankkaus) vasta 24/48/72... tunnin kuluttua ensimmäisen ajovuorokauden aloituksesta.
 • Ajovuorokausi on 24 tuntia ko. ajovuorokauden aloitustankkauksesta pois lukien viimeinen ajovuorokausi, joka päättyy aina 48/72...tunnin kuluttua ensimmäisen ajovuorokauden aloituksesta
 • Jokaisen ajovuorokauden aikana on ajettava vähintään 1000 mailia (poikkeuksena GN72, SS5000K).
 • Ennen extreme-tason ajosuorituksia (SS5000, SS10/10ths, BB3000gold ja NG72) on otettava yhteyttä vaativien ajojen koordinaattoriin, joka antaa tarvittavat lisäohjeet.

 SS5000K

 • Vähintään 5000 km kolmessa vuorokaudessa (72 h)
 • Ajossa ei ole perinteistä vuorokausisääntöä
 • Ajon aikana on kuitein todistamalla pidettävä yhteensä vähintään 6 h lepotaukoa. Yksittäisen tauon pituus on vähintään 2h.
 • Taukoa saa alkaa pitää, kun ajoa on ajettu vähintään 500 km, ja yhteensä 6 h taukoaikaa on oltava pidettynä 500 km ennen ajon päättymistä.
 • Tauko todistetaan samasta paikasta otetuin kuitein.

 Linkki ajon erityisohjeisiin SS5000K

 

 9. IBAF-erikoisajojen erityissäännöt

BB1500Finland

 • Ajoreitin tulee kulkea Suomen kaikkien 19 historiallisen maakuntapääkaupungin kautta.
 • Jokaisesta maakuntapääkaupungista on otettava tankkaus- tai muu kuitti todistamaan käynti.
 • Muuten noudatetaan BB1500-ajon sääntöjä
 • Historialliset maakuntapääkaupungit:
  • Helsinki - Uusimaa
  • Hämeenlinna - Kanta-Häme
  • Joensuu - Pohjois-Karjala
  • Jyväskylä - Keski-Suomi
  • Kajaani - Kainuu
  • Kokkola - Keski-Pohjanmaa
  • Kouvola - Kymenlaakso
  • Kuopio - Pohjois-Savo
  • Lahti - Päijät-Häme
  • Lappeenranta - Etelä-Karjala
  • Mikkeli - Etelä-Savo
  • Oulu - Pohjois-Pohjanmaa
  • Pori - Satakunta
  • Porvoo - Itä-Uusimaa
  • Rovaniemi - Lappi
  • Seinäjoki - Etelä-Pohjanmaa
  • Tampere - Pirkanmaa
  • Turku - Varsinais-Suomi
  • Vaasa - Pohjanmaa
 • Kohteiden käyntijärjestys on vapaasti valittavissa.

 

SS2000Finland

 • Ajoreittiin tulee sisältyä käynti Suomen kiinteiden tieyhteyksien päässä olevalla eteläisimmällä (Hanko), pohjoisimmalla (Nuorgam), läntisimmällä (Raippaluodon Söderudden, Klobbskatin kalasatama) sekä itäisimmällä (Ilomantsin Möhkö) paikkakunnalla. Kohteiden käyntijärjestys vapaasti valittavissa mutta aloitus ja lopetus on oltava samalla huoltoasemalla
 • Em. pisteissä käynneistä tulee saada todisteeksi kuitti tai kohdetodistus
 • Muuten noudatetaan SS2000-ajon sääntöjä.

SS3000Baltic

 Reitin tulee kiertää itämeren ympäri tieyhteyksien kautta, ainoa pakollinen lauttaväli on Helsinki-Tallinna. Lauttamatkaa odotusaikoineen (= Helsingin tankkauskuitin ja Tallinnan tankkauskuitin välinen aika) ei lasketa suoritusaikaan, max vähennys kokonaisajasta kuitenkin enintään 5h.

 • Suomenlahden ylittävään laivamatkaan kulunutta aikaa ei lasketa siihen 1000 mailin etapin 24 tunnin aikaan, johon laivamatka kuuluu eikä ajon 72 tunnin kokonaisaikaan. Ajan vähentämistä varten on oltava polttoainekuitti sekä Tallinnasta että Helsingistä sataman välittömästä läheisyydestä. Lisäksi ajotarkastusta varten mukaan on liitettävä lauttakuitti Helsinki-Tallinna (tai Tallinna-Helsinki) väliltä.
 • Aloitus ja lopetus on oltava samalla huoltoasemalla
 • Muuten noudatetaan SS3000-ajon sääntöjä.

GN-72

 • Tehtävänä on ajaa Nordkapin ja Gibraltarin välinen matka kolmessa vuorokaudessa
 • Ajosuunta ja -reitti vapaa.
 • Ei vuorokausisääntöjä. Polttoaineen kulutus kuitenkin todistettava kuitein.
 • Lauttojen käyttö sallittu väleillä Ruotsi-Tanska ja Tanska-Saksa. Lauttamatkat odotusaikoineen sisältyvät suoritusaikaan.
 • Ennen ajosuoritusta on otettava yhteyttä vaativien ajojen koordinaattoriin

 10. Gold ja Extreme ajojen erityissäännöt

Gold ajot

 • Gold-ajot ovat mahdollisia vain Keski- ja Etelä-Euroopan moottoriteitä hyväksikäyttäen sekä erityisesti ajoon hyväksytyillä reiteillä. Katso sallitut reitit ajojen esittelyistä.
 • Linkit ajojen erityisohjeisiin BB1500Gold, BB2500K Gold, BB3000Gold

 

Extreme ajot

 

11. Ajosuoritusten vaativuustasot ja niiden pohjavaatimuksina olevat HYVÄKSYTYT ajosuoritukset

 Perusajot

 • SS1000 ja SS1000 vuosiajo: ei pohjavaatimusta
 • SS1000Finland: ei pohjavaatimusta
 • SS1600K: ei pohjavaatimusta


Vaativat ajot / pohjavaatimukset

Ennen ajamista on oltava hyväksytysti suoritettuna ainakin

 • SS2000K: perusajosuoritus (SS1000/SS1000F/S1600K)
 • BB1500: perusajosuoritus (SS1000/SS1000F/S1600K)
 • BB2500K: perusajosuoritus (SS1000/SS1000F/S1600K)
 • BB3000K: perusajosuoritus (SS1000/SS1000F/S1600K)
 • SS2000: perusajosuoritus (SS1000/SS1000F/S1600K)
 • SS2000Finland: perusajosuoritus (SS1000/S1600K)
 • SS3000: SS2000 tai SS2000Finland tai BB3000Gold
 • SS3000Baltic: SS2000, SS2000Finland tai BB3000Gold
 • SS5000K: SS2000, SS2000Finland tai BB3000Gold
 • BB1500Finland: perusajosuoritus (SS1000/SS1000F/S1600K)
 • BB1500Gold: perusajosuoritus (SS1000/SS1000F/S1600K)
 • BB2500K Gold: perusajosuoritus (SS1000/SS1000F/S1600K)

Extreme ajot / pohjavaatimukset

 • SS5000:  SS3000, SS3000Baltic tai SS5000K
 • 10/10ths:  SS5000
 • BB3000Gold: BB1500Gold tai BB2500K Gold
 • GN-72: SS2000, SS2000Finland tai BB3000Gold
 • 20/20ths: 10/10ths

Ice Butt

 • Vähintään 1600 km vuorokaudessa (24 h)
 • Jääperse = Ice Butt = ajo mahdollista suorittaa joulu – helmikuun aikana ja sen yksi reittipiste on napapiirillä.
 • Ajon perussääntönä on SS1600K eli 1600 km 24 tunnissa
 • Matka todistetaan polttoaine-, ostos- tai pankkiautomaattikuiteilla.
 • Ajetun matkan pituus lasketaan kuittipisteiden mukaan ajotarkastusohjelman lyhintä reittiä käyttäen.

Arctic Butt

 • Vähintään 1600 km vuorokaudessa (24 h)

  Arctic Butt = ajo mahdollista suorittaa joulu – helmikuussa. Ajon kaikki reittipisteet ovat napapiirin pohjoispuolella ja ajon eteläisin piste on napapiirillä.

  Ajon perussääntönä on SS1600K, eli 1600 km 24 tunnissa.

  Matka todistetaan polttoaine-, ostos- tai pankkiautomaattikuiteilla.
  Ajetun matkan pituus lasketaan kuittipisteiden mukaan ajotarkastusohjelman lyhintä reittiä käyttäen.

Polar Butt

 • Vähintään 1600 km vuorokaudessa (24 h)

  Polar Butt = ajo mahdollista suorittaa joulu – helmikuussa. Ajon aloitus tai lopetuspiste on Nordkapp tai olosuhteista johtuen Honningsvåg ja ajon yksi reittipiste on napapiirillä.

  Ajon perussääntönä on SS1600K–ajo, eli 1600 km 24 tunnissa.

  Matka todistetaan polttoaine-, ostos- tai pankkiautomaattikuiteilla.
  Ajetun matkan pituus lasketaan kuittipisteiden mukaan ajotarkastusohjelman lyhintä reittiä käyttäen.

Winter Butt

 • vähintään 1600 km vuorokaudessa (24 h)
 • winter butt = mikä tahansa 59 ast. pohjoista leveyttä pohjoispuolella suoritettu yksi ajo joka on suoritettu ajalla 1.12. - 28.2. eli nastarengaskauden aikana
 • ajo perussääntönä on SS1600K eli 1600 km vuorokaudessa (24 h)
 • Matka todistetaan polttoaine-, ostos- tai pankkiautomaattikuiteilla.
  Ajetun matkan pituus lasketaan kuittipisteiden mukaan ajotarkastusohjelman lyhintä reittiä käyttäen.