IBA-ajot, yleistä

IBA-ajojen tarkoitus

 Iron Butt-ajojen tarkoituksena on opettaa motoristia nauttimaan ja suoriutumaan turvallisesti pitkistä ajomatkoista, opettaa tuntemaan itseään ja omat mukavuusrajansa sekä kehittyä"normaaliajossa”työntämällä omia rajojaan kauemmas. Ajosuorituksessa opitaan tasaisen jouheva ajotapa, joka paitsi säästää pyörää, polttoainetta ja renkaita, myös kuljettajan voimia.

 

 

Ajon suunnittelu

Suunnittele reitti aina huolellisesti etukäteen. Ajotarkastuksessa reitin pituus lasketaan LYHINTÄ reittiä niiden (kulma-) pisteiden kautta, joista sinulla on kuitti. Tämän takia selkeän suoraviivainenkin reitti kannattaa suunnitella vähintään 5% pidemmäksi, kuin minimivaatimus on. Mitä mutkikkaampi reitti, sitä enemmän varmuusvaraa kannattaa reitin pituuteen suunnitella. Harva asia harmittaa yhtä paljon kuin muutaman puuttuvan kilometrin takia hyväksymiskelvoton ajo!

Turvallisuus

Jokainen ajo tapahtuu ajajan omalla vastuulla. Tee ennen ajoon lähtöä itsellesi selväksi millaiseen suoritukseen olet ryhtymässä. Ajosuoritukset on tehtävä liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia noudattaen sekä yleiset turvallisuusnäkökohdat ja muut tienkäyttäjät huomioiden.

Esim. SS1000 ajon (1609 km/24h) keskinopeusvaatimus on vain 76,6 km/h, jos jokaisen kahden tunnin aikana pidetään 15 minuutin tauko.

Ajon onnistumisen kannalta on tärkeintä riittävän huolellinen etukäteissuunnittelu sekä taukokuri -pidä vain tarpeelliset tauot ja pidä tauot riittävän lyhyinä. Olennaista ei siis ole suuri ajonopeus. Kannattaa huomioida, että ajotarkastuksessa selvästi liian nopeasti suoritettu ajosuoritus tai sen osa aiheuttaa suorituksen hylkäämisen.